Archív kategorií: Nezaradené

Předpis svítivosti podle normy EN 12464-1 pro jednotlivá pracoviště.

 • Předpis svítivosti podle normy EN 12464-1 pro jednotlivá pracoviště.
 • Údaje jsou uvádena v Luxech.

 

 • Administrativní prostory
 • zakládání dokumentů, kopírování atd. 300
 • psaní, psaní na stroji, čtení,zpracování dat 500
 • technické kreslení 750
 • pracovní stanice CAD 500
 • konferenční a zasedací místnosti 500
 • recepce 300
 • archivy 200
 • Obchodní prostory 
 • prodejní prostory 300
 • prostory u pokladen 500
 • balicí stoly 500
 • Místnosti pro odpočinek,hygienu a první pomoc
 • kantýny, spíže 200
 • odpočívárny 100
 • místnosti pro tělesná cvičení 300
 • šatny, umývárny, koupelny, toalety 200
 • místnosti pro nemocné 500
 • ošetřovny 500
 • Dopravní zóny
 • komunikační prostory a chodby 100
 • schodiště, eskalátory, pohyblivéchodníky150
 • nakládací rampy a místa 150
 • Dozorny
 • provozní místnosti, rozvodny 200
 • poštovní, faxové, telefonníústředny 500
 • Skladové prostory a chladírny
 • skladiště a zásobárny 100
 • expedice a balírny 300
 • Regálové sklady
 • uličky bez obsluhy 20
 • uličky s obsluhou 150
 • řídicí stanoviště 150 Skladové prostory a chladírny
 • skladiště a zásobárny 100
 • expedice a balírny 300
 • HUTNICKÝ PRŮMYSL
 • Slévárny a výroba odlitků
 • průchozí podzemní tunely, sklepy atp. 50
 • plošiny 100
 • příprava písku 200
 • čistírna odlitků 200
 • pracovní místa na kuplovacích pecích a mísičích 200
 • licí haly, licí pole, odlévárna 200
 • místa vyklepávání odlitků z forem 200
 • strojní formování, strojní výroba forem 300
 • ruční formování, ruční výroba jader 300
 • tlakové lití 300
 • výroba modelů 500
 • Válcovny, železárny a ocelárny
 • výrobní zařízení bez ručního ovládání 50
 • výrobní zařízení s občasným ručnímovládáním 150
 • výrobní zařízení s trvalým ručnímovládáním 200
 • sklad bram 50
 • vysoké pece 200
 • válcovací trať, navíječka, stříhacídělicí linka 300
 • ovládací plošiny a kontrolní panely 300
 • testovací, měřicí a inspekční místa 500
 • průchozí podzemní chodba,pásové tratě, sklepy atd. 50
 • STROJÍRENSKÝ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
 • Zpracování a opracování kovů
 • volné kování 200
 • zápustkové kování 300
 • svařování 300
 • hrubé a střední strojní opracování tolerance ?0,1 mm 300
 • jemné strojní opracování, broušení tolerance <0,1 mm 500
 • orýsování, kontrola 750
 • tažírna drátů a trubek za studena 300
 • zpracování tlustých plechů: tloušťka?5 mm 200
 • zpracování tenkých plechů: tloušťka výroba nářadí a řezných nástrojů 750
 • montážní práce:
 • – hrubé 200
 • – střední 300
 • – jemné 500
 • – velmi jemné 750
 • galvanizace 300
 • povrchové opracování a lakování 750
 • výroba nářadí, šablon a přípravků,jemná mechanikaa mikromechanika 1 000
 • Výroba automobilů
 • svařovna a montáž 500
 • lakování, lakovací box, brousicíbox 750
 • lakování: úpravy laku, kontrola 1 000
 • čalounění 1 000
 • výstupní kontrola 1 000
 • ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL
 • Elektrotechnický průmysl
 • výroba kabelů a drátů 300
 • navíjení
 • – velkých cívek 300
 • – středních cívek 500
 • – malých cívek 750
 • impregnace vinutí 300
 • galvanické (elektrolytické)pokovování 300
 • montážní práce
 • – hrubé, např. velké transformátory 300
 • – střední, např.vypínače 500
 • – jemné, např. telefony 750
 • – velmi jemné, např. měřicí přístroje 1 000
 • elektronické dílny, zkoušení,justování 1 500
 • Elektrárny
 • provoz zásobování palivem 50
 • kotelny 100
 • strojovny 200
 • vedlejší prostory, např. prostorčerpadel, kondenzátorů atp., rozvodny(vnitřní) 200
 • velíny (dozorny) 500
 • venkovní rozvodny 20
 • POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
 • Výroba potravin a pochutin
 • pracovní místa a zóny
 • – v pivovarech, sladovnách 200
 • – umývárnách, ve stáčírnách,čistírnách, filtraci a loupárnách 200
 • – ve várnách konzerváren a čokoládoven 200
 • – v cukrovarech 200
 • – v sušírnách a fermentovnách tabáku, ve fermentačních sklepích 200
 • třídění a mytí výrobků, mletí,míchání, balení 300
 • pracovní místa a kritické zóny na jatkách, v řeznictvích,mlékárnách, mlýnech, ve filtračních podlažích rafinerií ukru 500
 • krájení a třídění ovoce a zeleniny 300
 • výroba lahůdek, práce v kuchyni,výroba doutníků a cigaret 500
 • laboratoře 500
 • kontrola barev 1 000
 • Zemědělství
 • nakládání a manipulace s materiály, manipulace se zařízením a mechanismy 200
 • stáje pro hospodářská zvířata 50
 • boxy pro nemocná zvířata,teletníky 200
 • přípravny krmiva, mléčnice, čištění strojů a sanitace 200
 • Pekárny
 • příprava a pečení
 • povrchová úprava, polévání zdobení 500
 • CHEMICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
 • dálkově řízené výrobní provozy 50
 • výrobní provozy s omezenou obsluhou 150
 • trvale obsluhovaná pracovní místa ve výrobních provozech 300
 • místnosti pro přesná měření a laboratoře 500
 • výroba léků 500
 • výroba pneumatik 500
 • kontrola barev 1
 • řezání, konečná povrchová úprava,kontrola 750
 • Cement, cementové zboží,beton, cihly
 • sušení 50
 • příprava materiálu, práce u pecí a míchaček 200
 • běžná práce u strojů 300
 • hrubé formy 300
 • Keramika, keramické obklady,sklo, sklářské výrobky
 • sušení 50
 • příprava, běžná práce u strojů
 • smaltování, válcování, lisování,jednoduché tvarování, glazování,foukání skla
 • broušení, rytí, leštění, přesné tvarování, výroba sklářských nástrojů 750
 • broušení optického skla, křišťálu,ruční broušení a rytí
 • přesné práce, např. ozdobné broušení, ruční malování 1 000
 • výroba syntetických drahokamů 1 500
 • Výroba šperků a hodinek
 • práce s drahými kameny 1 500
 • výroba šperků 1 000
 • výroba hodinek (ruční) 1 500
 • výroba hodinek (automatická) 500
 • Kůže a kožené zboží
 • práce u beček, sudů a jímek 200
 • mízdření, štípání, broušení,ždímání kůží 300
 • sedlářské práce, výroba obuvi:stehování, šití, leštění, lisování,ořezávání, vysekávání 500
 • třídění 500
 • barvení kůží (strojně) 500
 • kontrola jakosti 1 000
 • kontrola barvení 1 000
 • výroba obuvi 500
 • ruční výroba obuvi 500
 • Papír a papírenské zboží
 • kolové mlýny, papírny 200
 • výroba a zpracování papíru, papírenskéstroje a stroje na výrobuvlnité lepenky, výroba kartonua/nebo lepenky 300
 • standardní knihařská práce, tj.skládání, třídění, lepení, řezání,ražba, šití 500
 • Tiskárny
 • zhotovování přířezů, zlacení, ražba,leptání štočků, litografie na kameneka deskách, tiskařské stroje, výrobamatric 500
 • třídění papíru a ruční tisk 500
 • sazba, retuš, litografie 1 000
 • kontrola barev při vícebarevnémtisku1 500
 • oceloryt a mědiryt 2 000
 • TEXTILNÍ PRŮMYSL
 • Výroba a zpracování textilií
 • pracovní místa a pásmav prádelnách,rozvolňování balíků 200
 • mykání, praní, žehlení, práceu trhacích strojů, (protahování)posukování, česání, šlichtování,vytloukání karet,
 • předpřádání,předení juty a konopí (lnu) 300 dopřádání, skaní, soukání, navíjení 500
 • snování, tkaní, oplétání –paličkování, pletení 500
 • šití, pletení z jemných přízí,najímání oček, řetízkování 750
 • navrhování, kreslení vzorků 750
 • dokončování, barvení 500
 • sušárny 100
 • automatizovaný potisk látek 500
 • nopování, vyšívání, čištění 1 000
 • kontrola barvení 1 000
 • vyšívání 1 500
 • výroba klobouků 500
 • DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL
 • Výroba a zpracování dřeva
 • automatické procesy, např. sušení,výroba překližovaných desek 50
 • pařicí jámy 150
 • rámová pila 300
 • práce na truhlářské stolici, lepení,montáž 300
 • broušení, lakování, uměleckétruhlářství 750
 • práce na dřevoobráběcích strojích,např. soustružení, drážkování,rovinné frézování, spárování,stříhání, řezání, frézování 500
 • třídění (výběr) dýh 750
 • intarzování, vykládání dřevem 750
 • kontrola jakosti 1 000
 • Prádelny a čistírny
 • příjem zboží, značení a třídění 300
 • praní a čištění 300
 • žehlení a mandlování 300
 • kontrola a opravy 750

ATEX směrnice pro svítidla do výbušného prostředí.

ATEX směrnice stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí.

EVROPSKÉ směrnice 94/9 / ES (dále nazývané ATEX) sjednocuje značení a umožnuje volný pohyb zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, po území EU. Směrnice stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí. Výrobky jsou značeny kódem, který se skládá z následujících částí:

SKUPINY ZAŘÍZENÍ:

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které MOHOU být ohrožena Důlní plynem a / nebo hořlavým prachem. Skupina zařízení II zahrnuje zařízení určená pro použití v ostatních místech, která MOHOU být ohrožena Výbušná atmosféra tvořená směs vzduchu s plyny či prachem. Tyto skupiny jsou dále rozdělen do kategorií.

KATEGORIE V RÁMCI odpovídající skupiny:

Skupina zařízení I se dále dělí na kategorie M1 a M2.

U výrobků kategorie M1 se vyžaduje, aby zůstaly funkční z bezpečnostních důvodů v přítomnosti výbušné atmosféry a vyznačují se komplexního prostředky ochrany proti výbuchu:

V případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zajištění dostatečná úroveň bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem ochrany.
Nebe v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištění dostatečná úroveň bezpečnosti.
U výrobků kategorie M2 se počítá s tím, že budou v případě vzniku výbušné atmosféry vypnuty. Přesto se však předpokládá, že výbušná atmosféra Může Během provozu zařízení kategorie M2 vzniknout. Proto ochranných opatření pro výrobky této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany při normálním provozu a navíc pro případ těžkých provozních podmínek vznikajících Zejména hrubým zacházení a změnami okolního prostředí. To zahrnuje i požadavek zajistit u zařízení dostatečnou úroveň bezpečnosti i v případě provozních poruch nebe v nebezpečných provozních podmínkách, které je nutno normálně Vzít v úvahu.

Skupina zařízení II se dále dělí na kategorie 1, 2 a 3.

Zařízení kategorie 1 jsou určena pro použítí v zóně 0 a zóně 20:

Zóna 0 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směs vzduchu s plyny, parami nebe Mlha velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).
Zóna 20 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směs velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).
Zařízení kategorie 2 jsou určena pro použítí v zóně 1 a zóně 21:

Zóna 1 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směs vzduchu s plyny, parami nebe Mlha pravděpodobný (celkem 10 – 1000 hodin ročně).
Zóna 21 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směs pravděpodobný (celkem 10 – 1000 hodin ročně).
Zařízení kategorie 3 jsou určena pro použítí v zóně 2 a zóně 22:

Zóna 2 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směs vzduchu s plyny, parami nebe Mlha nepravděpodobných a POkud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem měně než 10 hodin ročně).
Zóna 22 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směs nepravděpodobných a POkud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem měně než 10 hodin ročně).
TYPY VÝBUŠNÉ ATMOSFÉRY:
G – Výbušná atmosféra vytvořená směs vzduchu s plyny, parami nebo mlha.
D – Výbušná atmosféra vytvořená prachovzdušnou směs.

TYP OCHRANY

Ex ia – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné pro použití v zóně 0, 1 a 2.
Ex IAD – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné pro použití v zóně 20, 21 a 22.
Ex Ib – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11. Vhodné pro použití v zóně 1 a 2.
Ex IBD – ochrana Jiskrová bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11. Vhodné pro použití v zóně 21 a 22.
Ex e – zajištěné provedení pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-7. Vhodné pro použití v zóně 1 a 2.
Ex nA – ochrana typu n pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-15. Vhodné pro použití v zóně 2.

SKUPINA Plyn:

IIA – zařízení testována pro použití v atmosféře s výskytem acetonu, ethanolu, propanu, butanu, benzenu, amoniaku, toluenu a plynů Stejně nebezpečných.
IIB – zařízení testována pro použití v atmosféře s výskytem formaldehydu, Ether, dibutyletheru, ethylenu, MEK, THF, plynů Stejně nebezpečných a plynů ze skupiny IIA.
IIC – zařízení testována pro použití v atmosféře s výskytem vodíku, acetylenu, plynů Stejně nebezpečných a plynů ze skupin IIA, IIB.

ZNAČENÍ MAX. POVRCHOVÉ TEPLOTY PRO ZAŘÍZENÍ CERTIFIKOVANÁ DO ATMOSFÉRY TYPU G:

T6 – maximální povrchová teplota zařízení 85 ° C
T5 – maximální povrchová teplota zařízení 100 ° C
T4 – maximální povrchová teplot

Značenie svietidiel do výbušného prostredia

Podání barev u osvětlení (CRI)

Podání barev u osvětlení (CRI) vyjadřuje plnost barevného spektra světla (Ra).

Podání barev u osvětlení (CRI) vyjadřuje plnost barevného spektra světla (Ra). Odborněji řečeno, index podání barev je číslo vyjadřující schopnost světelného zdroje reprodukovat barvy osvětleného objektu ve srovnání s přirozeným slunečním osvětlením. Čím je číslo indexu pokrytí barev větší, tím je kvalita světla vyšší a objekty jím osvětlené se budou jevit spolehlivější a přirozenější. Číslo 100 vyjadřuje ideální podání barev světla, jaké vzniká pod přirozeným slunečním světlem, hodnota 0 zase tak nízkou kvalitu podání barev, že ačkoli je světlo silné, není možné pod ním rozeznat barvy. Rozdíl světelného toku LED čipů stejné kvality s CRI 70 a 80 je přibližně 15%. Na měření indexu podání barev světla se používá nejčastěji škála 15 barev. Sluneční světlo má index barevného podání 100 Ra (CRI). A všechny umělé zářivky a výbojky jsou porovnávány s denním světlem a vyjadřují procentuální zastoupení všech barev oproti slunci. Normy ČSN hovoří o minimálním Ra (CRI) pro určité prostory a s různým využitím těchto prostor. Například kancelářské prostory mají předepsaných minimálně 80 Ra (CRI).  Společnost Dovimex, s.r.o. provádí analýzu osvětlení a certifikované měření  intenzity osvětlení, barevného spektra, blikání světelního zdroje.

Celkové možnosti měření:

 • SCS
  CRI (Ra)
  R1 až R15
  CQS
  osvětlení
  Noční svíčka
  CIE 1931
  CIE 1976
  diagram spektra
  C78.377-2008
  IEC-SDCM
  λp
  Tluče (QA)
  GAI
  TM-30-15
  index blikání
  procento blikání
  frekvence blikání
  Index podání barev Ra

Příklady barevných teplot různých světelných zdrojů

Světelní tok, svítivost.

Světelný tok je fotometrická fyzikální veličina, která označuje světelnou energii, kterou světelný zdroj vyzáří za časovou jednotku, v tomto případě za 1 sekundu. Je to energie posuzována z hlediska citlivosti oka na různé vlnové délky světla. Základní jednotka: lumen, značka jednotky: lm

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost – označujeme písmenem I a její jednotka je kandela (cd). 1 cd odpovídá svítivosti jedné svíčky. Například žárovka o příkonu 100 W má svítivost přibližně 135 cd. LED žárovka se stejnou svítivostí má příkon zhruba 8x menší. Svítivost vyjadřuje rozdělení světelného toku do různých směrů, do kterých vyzařuje zdroj světla.

Měrný světelný výkon označení P, jednotka lm / W je poměr světelného toku v lm k příslušnému zářivému toku ve W. touž plochou pro libovolný zdroj světla.

Světelná účinnost LED svítidel

Světelná účinnost LED svítidel , značka K, bezrozměrné číslo je poměr světelného toku vyjádřeného v Lm k příslušnému zářivému toku ve W .
Světelná účinnost indikuje efektivitu, se kterou je spotřebována elektrická energie přeměňována na světlo. Tato účinnost je udávána v lm / W nebo v lumenech na Watt.
Světelná účinnost LED svítidla je určujícím faktorem pro efektivitu osvětlení v závislosti na spotřebované energií to znamená čím je vyšší světelná účinnost svítidla (Lm) na jeden W spotřebované energie (Lm / W) tím je osvětlení efektivnější při nižší spotřebě energie.

Pozor! Mnohý si zaměňují světelnou účinnost ze světelním tokem (lm/W) , svítivostí, nebo měrným světelním výkonnem to není totéž. Například světelní tok v technických parametrech svítidla může být uváden 130Lm/W ale světelná účinnsto svítidla může být třeba jenom 100Lm/W.

Co je důležité při výběru LED svítidla?

Každé LED svítidlo má specifickou vyzařovací charakteristiku a světelnou účinnost v závislosti na použitém typu čipu, předřadníku, konstrukce svítidla a distribučních vlastností světla paraboly, reflektoru, případně optiky svítidla. Všechny tyto aspekty ovlivňují  charakteristiku svítidla co se promítá do celkové světelné účinnosti lampy, celkové intenzitě osvětlení a spolehlivosti svítidla.
I při požití svítidel se stejným příkonem a stejným vyzařovacím úhlem může mít svítidlo velký rozdíl ve světelné účinnosti.
Z toho důvodu výběr svítidel bez světelně technického projektu je dost problematické a vůbec nemusí být dosaženo předpokládané parametry osvětlení.
V praxi to znamená, že na nasvícení stejné plochy na požadovanou úroveň při použití svítidel nižší světelnou účinností pro dosažení požadovaného osvětlení – buď se nedosáhne požadovaná úroveň osvětlení, nebo bude třeba více svítidel co v konečném důsledku prodražuje investici a prodlužuje její návratnost.

Rozhodující vliv na kvalitu, životnost, nízkou degradaci jasu a světelnou účinnost LED svítidla má:

 • značka a parametry integrovaných čipů
 • značka a parametry použitého napájecího zdroje
 • konstrukce lampy s dobrým teplotním managmentem
 • optika lampy, případně distribuční vlastnosti světla použité paraboly (stínítka)

Světelná účinnost LED svítidel

Světelná účinnost LED svítidel , značka K, bezrozměrné číslo je poměr světelného toku vyjádřeného v Lm k příslušnému zářivému toku ve W .
Světelná účinnost indikuje efektivitu, se kterou je spotřebována elektrická energie přeměňována na světlo. Tato účinnost je udávána v lm / W nebo v lumenech na Watt.
Světelná účinnost LED svítidla je určujícím faktorem pro efektivitu osvětlení v závislosti na spotřebované energií to znamená čím je vyšší světelná účinnost svítidla (Lm) na jeden W spotřebované energie (Lm / W) tím je osvětlení efektivnější při nižší spotřebě energie.

Pozor! Mnohý si zaměňují světelnou účinnost ze světelním tokem (lm/W) , svítivostí, nebo měrným světelním výkonnem to není totéž. Například světelní tok v technických parametrech svítidla může být uváden 130Lm/W ale světelná účinnsto svítidla může být třeba jenom 100Lm/W.

Co je důležité při výběru LED svítidla?

Každé LED svítidlo má specifickou vyzařovací charakteristiku a světelnou účinnost v závislosti na použitém typu čipu, předřadníku, konstrukce svítidla a distribučních vlastností světla paraboly, reflektoru, případně optiky svítidla. Všechny tyto aspekty ovlivňují vyzařovací charakteristiku svítidla co se promítá do celkové světelné účinnosti lampy, celkové intenzitě osvětlení a energetické náročnosti.
I při požití svítidel se stejným příkonem a stejným vyzařovacím úhlem může mít svítidlo velký rozdíl ve světelné účinnosti.
Z toho důvodu výběr svítidel bez světelně technického projektu je dost problematické a vůbec nemusí být dosaženo předpokládané parametry osvětlení.
V praxi to znamená, že na nasvícení stejné plochy na požadovanou úroveň při použití svítidel nižší světelnou účinností pro dosažení požadovaného osvětlení – buď se nedosáhne požadovaná úroveň osvětlení, nebo bude třeba více svítidel co v konečném důsledku prodražuje investici a prodlužuje její návratnost.

Rozhodující vliv na kvalitu, životnost, nízkou degradaci jasu a světelnou účinnost LED svítidla má:

 

 • značka a parametry integrovaných čipů
 • značka a parametry použitého napájecího zdroje
 • konstrukce lampy s dobrým teplotním managementem
 • optika lampy, případně distribuční vlastnosti světla použité paraboly (stínítka)

 

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost?

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost? Osvětlení je důležitý prvek pracovního prostředí, který ovlivňuje kvalitu, efektivitu, ale i bezpečnost práce. Přestože za poslední desetiletí prošel vývoj svítidel a světelných zdrojůvýraznými změnami, i v současnosti se najdou budovy s technicky zastaralými svítidly. Jejich opravy a provoz často stojí majitele více než koupě nových zařízení.

Světelný zdroj LED technologie

V současné době se jedná se o nejefektivnější konvenčně používaný světelný zdroj. LED má také výhodu, že emitované světlo vyzařuje jedním směrem. Se směrovostí vyzařovaného světla se dá pracovat pomocí optických prvků svítidla. Protože se LED dioda při průchodu proudu přes P/N přechod zahřívá, je potřebné ji ochlazovat. K ochlazování čipů slouží ve většině případu pasivní chladiče. Nedostatečné chlazení, nebo špatná konstrukce svítidla velmi negativně ovlivňuje jednak životnost diody a také má přímý vliv na degradaci jasu. Proto kvalitní konstrukce svítidla s dobrým odvodem tepla představuje velice důležitou součást svítidla. S opravdu dobrou konstrukcí svítidla s dobře navrženým chladičem se podstatně zvyšuje životnost svítidla. Proto v našich svítidlech používáme jenom kvalitně navrženou konstrukci svítidel při využití kvalitních polotovarů a značkové komponenty, jakými jsou PHILIPS, CREE, OSRAM, BRIDGELUX, MEANWELL.