Projektování osvětlení

Pro zpracování světelně technických výpočtů a správné nadimenzování osvětlovací soustavy jsou potřebujeme následující základní vstupní informace: 

rozměr půdorysu objektu A x B (m) resp. počítané plochy pro osvětlení a výšku kotvení svítidel. Uveďte také svůj požadavek na intenzitu osvětlení v luxech, pokud nevíte navrhneme Vám dle typu provozu, podle normy EN.

V případě, že chcete zachovat původní elektroinstalaci uvedte osovou vzdálenost současně nainstalovaných svítidel v prostoru. Pokud máte k dispozici projekt objektu v DWG nebo jiném formátu pošlete nám ho.

V případě že chcete zpracovat energetický audit a výpočet návratnosti investice, uveďte typ a počet svítidel instalovaných v současnosti a Vaši cenu kterou platíte za elektrickou energii a celkovou dobu svícení v objektu za rok.

Vypracujeme vám zdarma cenová nabídku, v níž zohledníme všechny vaše požadavky. Cenovou nabídku s výpočtama dodáme dle náročnosti od 2 do 24 hodin.

 

DOTAZNÍK PRO VÝPOČET OSVĚTLENÍ