Předpis svítivosti podle normy EN 12464-1 pro jednotlivá pracoviště.

 • Předpis svítivosti podle normy EN 12464-1 pro jednotlivá pracoviště.
 • Údaje jsou uvádena v Luxech.

 

 • Administrativní prostory
 • zakládání dokumentů, kopírování atd. 300
 • psaní, psaní na stroji, čtení,zpracování dat 500
 • technické kreslení 750
 • pracovní stanice CAD 500
 • konferenční a zasedací místnosti 500
 • recepce 300
 • archivy 200
 • Obchodní prostory 
 • prodejní prostory 300
 • prostory u pokladen 500
 • balicí stoly 500
 • Místnosti pro odpočinek,hygienu a první pomoc
 • kantýny, spíže 200
 • odpočívárny 100
 • místnosti pro tělesná cvičení 300
 • šatny, umývárny, koupelny, toalety 200
 • místnosti pro nemocné 500
 • ošetřovny 500
 • Dopravní zóny
 • komunikační prostory a chodby 100
 • schodiště, eskalátory, pohyblivéchodníky150
 • nakládací rampy a místa 150
 • Dozorny
 • provozní místnosti, rozvodny 200
 • poštovní, faxové, telefonníústředny 500
 • Skladové prostory a chladírny
 • skladiště a zásobárny 100
 • expedice a balírny 300
 • Regálové sklady
 • uličky bez obsluhy 20
 • uličky s obsluhou 150
 • řídicí stanoviště 150 Skladové prostory a chladírny
 • skladiště a zásobárny 100
 • expedice a balírny 300
 • HUTNICKÝ PRŮMYSL
 • Slévárny a výroba odlitků
 • průchozí podzemní tunely, sklepy atp. 50
 • plošiny 100
 • příprava písku 200
 • čistírna odlitků 200
 • pracovní místa na kuplovacích pecích a mísičích 200
 • licí haly, licí pole, odlévárna 200
 • místa vyklepávání odlitků z forem 200
 • strojní formování, strojní výroba forem 300
 • ruční formování, ruční výroba jader 300
 • tlakové lití 300
 • výroba modelů 500
 • Válcovny, železárny a ocelárny
 • výrobní zařízení bez ručního ovládání 50
 • výrobní zařízení s občasným ručnímovládáním 150
 • výrobní zařízení s trvalým ručnímovládáním 200
 • sklad bram 50
 • vysoké pece 200
 • válcovací trať, navíječka, stříhacídělicí linka 300
 • ovládací plošiny a kontrolní panely 300
 • testovací, měřicí a inspekční místa 500
 • průchozí podzemní chodba,pásové tratě, sklepy atd. 50
 • STROJÍRENSKÝ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
 • Zpracování a opracování kovů
 • volné kování 200
 • zápustkové kování 300
 • svařování 300
 • hrubé a střední strojní opracování tolerance ?0,1 mm 300
 • jemné strojní opracování, broušení tolerance <0,1 mm 500
 • orýsování, kontrola 750
 • tažírna drátů a trubek za studena 300
 • zpracování tlustých plechů: tloušťka?5 mm 200
 • zpracování tenkých plechů: tloušťka výroba nářadí a řezných nástrojů 750
 • montážní práce:
 • – hrubé 200
 • – střední 300
 • – jemné 500
 • – velmi jemné 750
 • galvanizace 300
 • povrchové opracování a lakování 750
 • výroba nářadí, šablon a přípravků,jemná mechanikaa mikromechanika 1 000
 • Výroba automobilů
 • svařovna a montáž 500
 • lakování, lakovací box, brousicíbox 750
 • lakování: úpravy laku, kontrola 1 000
 • čalounění 1 000
 • výstupní kontrola 1 000
 • ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL
 • Elektrotechnický průmysl
 • výroba kabelů a drátů 300
 • navíjení
 • – velkých cívek 300
 • – středních cívek 500
 • – malých cívek 750
 • impregnace vinutí 300
 • galvanické (elektrolytické)pokovování 300
 • montážní práce
 • – hrubé, např. velké transformátory 300
 • – střední, např.vypínače 500
 • – jemné, např. telefony 750
 • – velmi jemné, např. měřicí přístroje 1 000
 • elektronické dílny, zkoušení,justování 1 500
 • Elektrárny
 • provoz zásobování palivem 50
 • kotelny 100
 • strojovny 200
 • vedlejší prostory, např. prostorčerpadel, kondenzátorů atp., rozvodny(vnitřní) 200
 • velíny (dozorny) 500
 • venkovní rozvodny 20
 • POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
 • Výroba potravin a pochutin
 • pracovní místa a zóny
 • – v pivovarech, sladovnách 200
 • – umývárnách, ve stáčírnách,čistírnách, filtraci a loupárnách 200
 • – ve várnách konzerváren a čokoládoven 200
 • – v cukrovarech 200
 • – v sušírnách a fermentovnách tabáku, ve fermentačních sklepích 200
 • třídění a mytí výrobků, mletí,míchání, balení 300
 • pracovní místa a kritické zóny na jatkách, v řeznictvích,mlékárnách, mlýnech, ve filtračních podlažích rafinerií ukru 500
 • krájení a třídění ovoce a zeleniny 300
 • výroba lahůdek, práce v kuchyni,výroba doutníků a cigaret 500
 • laboratoře 500
 • kontrola barev 1 000
 • Zemědělství
 • nakládání a manipulace s materiály, manipulace se zařízením a mechanismy 200
 • stáje pro hospodářská zvířata 50
 • boxy pro nemocná zvířata,teletníky 200
 • přípravny krmiva, mléčnice, čištění strojů a sanitace 200
 • Pekárny
 • příprava a pečení
 • povrchová úprava, polévání zdobení 500
 • CHEMICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
 • dálkově řízené výrobní provozy 50
 • výrobní provozy s omezenou obsluhou 150
 • trvale obsluhovaná pracovní místa ve výrobních provozech 300
 • místnosti pro přesná měření a laboratoře 500
 • výroba léků 500
 • výroba pneumatik 500
 • kontrola barev 1
 • řezání, konečná povrchová úprava,kontrola 750
 • Cement, cementové zboží,beton, cihly
 • sušení 50
 • příprava materiálu, práce u pecí a míchaček 200
 • běžná práce u strojů 300
 • hrubé formy 300
 • Keramika, keramické obklady,sklo, sklářské výrobky
 • sušení 50
 • příprava, běžná práce u strojů
 • smaltování, válcování, lisování,jednoduché tvarování, glazování,foukání skla
 • broušení, rytí, leštění, přesné tvarování, výroba sklářských nástrojů 750
 • broušení optického skla, křišťálu,ruční broušení a rytí
 • přesné práce, např. ozdobné broušení, ruční malování 1 000
 • výroba syntetických drahokamů 1 500
 • Výroba šperků a hodinek
 • práce s drahými kameny 1 500
 • výroba šperků 1 000
 • výroba hodinek (ruční) 1 500
 • výroba hodinek (automatická) 500
 • Kůže a kožené zboží
 • práce u beček, sudů a jímek 200
 • mízdření, štípání, broušení,ždímání kůží 300
 • sedlářské práce, výroba obuvi:stehování, šití, leštění, lisování,ořezávání, vysekávání 500
 • třídění 500
 • barvení kůží (strojně) 500
 • kontrola jakosti 1 000
 • kontrola barvení 1 000
 • výroba obuvi 500
 • ruční výroba obuvi 500
 • Papír a papírenské zboží
 • kolové mlýny, papírny 200
 • výroba a zpracování papíru, papírenskéstroje a stroje na výrobuvlnité lepenky, výroba kartonua/nebo lepenky 300
 • standardní knihařská práce, tj.skládání, třídění, lepení, řezání,ražba, šití 500
 • Tiskárny
 • zhotovování přířezů, zlacení, ražba,leptání štočků, litografie na kameneka deskách, tiskařské stroje, výrobamatric 500
 • třídění papíru a ruční tisk 500
 • sazba, retuš, litografie 1 000
 • kontrola barev při vícebarevnémtisku1 500
 • oceloryt a mědiryt 2 000
 • TEXTILNÍ PRŮMYSL
 • Výroba a zpracování textilií
 • pracovní místa a pásmav prádelnách,rozvolňování balíků 200
 • mykání, praní, žehlení, práceu trhacích strojů, (protahování)posukování, česání, šlichtování,vytloukání karet,
 • předpřádání,předení juty a konopí (lnu) 300 dopřádání, skaní, soukání, navíjení 500
 • snování, tkaní, oplétání –paličkování, pletení 500
 • šití, pletení z jemných přízí,najímání oček, řetízkování 750
 • navrhování, kreslení vzorků 750
 • dokončování, barvení 500
 • sušárny 100
 • automatizovaný potisk látek 500
 • nopování, vyšívání, čištění 1 000
 • kontrola barvení 1 000
 • vyšívání 1 500
 • výroba klobouků 500
 • DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL
 • Výroba a zpracování dřeva
 • automatické procesy, např. sušení,výroba překližovaných desek 50
 • pařicí jámy 150
 • rámová pila 300
 • práce na truhlářské stolici, lepení,montáž 300
 • broušení, lakování, uměleckétruhlářství 750
 • práce na dřevoobráběcích strojích,např. soustružení, drážkování,rovinné frézování, spárování,stříhání, řezání, frézování 500
 • třídění (výběr) dýh 750
 • intarzování, vykládání dřevem 750
 • kontrola jakosti 1 000
 • Prádelny a čistírny
 • příjem zboží, značení a třídění 300
 • praní a čištění 300
 • žehlení a mandlování 300
 • kontrola a opravy 750

Pridaj komentár