Projektování osvětlení

Požadované vstupní informace pro výpočet osvětlení.
Pro zpracování světelně technických výpočtů a správný návrh osvětlovací soustavy jsou potřeba  následující vstupní informace: rozměr půdorysu objektu A x B (m) resp. počítané plochy pro osvětlení a výšku kotvení svítidel. V případě, že chcete zachovat původní elektroinstalaci uvedte osovou vzdálenost současně nainstalovaných svítidel v prostoru Pokud máte k dispozici projekt objektu v DWG nebo jiném formátu pošlete nám ho. Uveďte svůj požadavek na intenzitu osvětlení v luxech, pokud nevíte navrhneme Vám podle normy EN.
V případě že chcete zpracovat energetický audit a výpočet návratnosti investice, uveďte typ a počet svítidel instalovaných v současnosti a Vaši cenu kterou platíte za elektrickou energii a celkovou dobu svícení v objektu za rok.

Aktuální evropská technická norma pro osvětlování pracovních prostorů v interiérech dle ČSN EN 12464-1, platná od března 2012, podporuje komplexní řešení. Při návrhu osvětlovací soustavy pro pracoviště, by mělo být prioritou vytvořit optimální podmínky pro zrakový výkon v konkrétním pracovním prostředí tak, aby byla maximálně zajištěna zraková pohoda. S ohledem na nové možnosti světelné techniky, norma sice některé požadavky zpřísnila, zároveň však platí, že předepsané hodnoty se nevztahují na celý vnitřní prostor. Požadovaná intenzita osvětlení, maximálně přípustné oslnění či optimální podání barev světelnými zdroji musí být zachovány při jednotlivých druzích pracovních prostředí, speciálně v místech pro vizuální úkoly a v jejím bezprostředním okolí.

Služba byla poskytnuta při projektech

 • Rekonstrukce osvětlení

 • nahlad referencie

  Rekonstrukce osvětlení

  5/2016

  Poptávka klienta

  Poptávka investora na snížení energetické náročnosti a životnosti osvětlovací soustavy ve výrobní hale.  Zvýšení intenzity osvětlení.

  Stav : 60 ks - 450 W výbojkových svítidel 

  Spotřeba : 27,30 kW/hod (svícení 3480 hod./rok)=95004 kW/rok

   

  Intenzita osvětlení : 370 Lux.

   

  Naše řešení

  Výpočet a návrh nové osvětlovací soustavy.

  Výměna výbojkových svítidel za LED svítidla automatizace osvětlení ZigBee ovládání

  Navržena LED svítidla: DGW200W ZigBe

  Spotřeba 10,30 kW/hod  = 35844  kW/rok

  Intenzita osvětlení : 450 Lux

  Energetická úspora 62%, zvýšení intenzity osvětlení o 21%

   

  Původní náklady
  na el. energí

  12350 Eur / rok €

  Nové náklady
  na el. energí

  4652 Eur /rok €

  Klientovi sme
  ušetřili

  7698 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení

Co o nás řekli klienti

  Nebyly nalezeny žádné hodnocení

Neváhejte nám napsat
nebo zavolat

+421 907261790
Neváhejte nám napsat správu