Projektování osvětlení

Požadované vstupní informace pro výpočet osvětlení.
Pro zpracování světelně technických výpočtů a správný návrh osvětlovací soustavy jsou potřeba  následující vstupní informace: rozměr půdorysu objektu A x B (m) resp. počítané plochy pro osvětlení a výšku kotvení svítidel. V případě, že chcete zachovat původní elektroinstalaci uvedte osovou vzdálenost současně nainstalovaných svítidel v prostoru Pokud máte k dispozici projekt objektu v DWG nebo jiném formátu pošlete nám ho. Uveďte svůj požadavek na intenzitu osvětlení v luxech, pokud nevíte navrhneme Vám podle normy EN.
V případě že chcete zpracovat energetický audit a výpočet návratnosti investice, uveďte typ a počet svítidel instalovaných v současnosti a Vaši cenu kterou platíte za elektrickou energii a celkovou dobu svícení v objektu za rok.

Aktuální evropská technická norma pro osvětlování pracovních prostorů v interiérech dle ČSN EN 12464-1, platná od března 2012, podporuje komplexní řešení. Při návrhu osvětlovací soustavy pro pracoviště, by mělo být prioritou vytvořit optimální podmínky pro zrakový výkon v konkrétním pracovním prostředí tak, aby byla maximálně zajištěna zraková pohoda. S ohledem na nové možnosti světelné techniky, norma sice některé požadavky zpřísnila, zároveň však platí, že předepsané hodnoty se nevztahují na celý vnitřní prostor. Požadovaná intenzita osvětlení, maximálně přípustné oslnění či optimální podání barev světelnými zdroji musí být zachovány při jednotlivých druzích pracovních prostředí, speciálně v místech pro vizuální úkoly a v jejím bezprostředním okolí.

 

 

Služba byla poskytnuta při projektech

 • nahlad referencie

  Projekt LED osvětlení – osvětlení kostela

  10/2022

  Poptávka klienta

  Požadavek investora změna osvětlení  z výbojkového na  LED osvětlení požadovaná energetická úspora min. 60%.  Osvětlení 300 lux. Navžené LED UFO PROFI 200W - 200LM/W 60°-  3000K - 7 ks

  Naše řešení

  Výměnou výbojkových svítidel za LED svítidla z vysokým světelním výkonem se dosáhla výrazná úspora el. energie ze 14,1 kW na 1,4kW  a úspora nákladů o 90%.

  Původní náklady
  na el. energí

  28800 .- Kč €

  Nové náklady
  na el. energí

  2016.- Kč €

  Klientovi sme
  ušetřili

  26784 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení
 • nahlad referencie

  LED osvětlení výrobně skladové haly

  11/2017

  Poptávka klienta

  Klient Kovomontáže,s.r.o. poptává návrh, výpočty a dodání LED osvětlení do výrobně skladové haly.

  Podmínka: Maximální úspora energie, bezúdržboví provoz při vysokém světelném výkonu. Intenzita osvětlení - 500 lux.

  Naše řešení

  Výpočty , výběr a návrh LED osvětlovací soustavy.

  Pro aplikaci vybraná průmyslová LED lampa TITAN YH-HB003-150W-120°-5000K  -24ks

  Vysoký světelní výkon lampy 170LM/W , záruka 5 let .   Em = 507 Lx 

  Energetická náročnosť světelné soustavy : 150,8x 24= 3,6 kW/hod
  Cena svítidel : 200 x 24= 4800 Eur

  Návratnost investice  4 měsíce

  Původní náklady
  na el. energí

  6975 €

  Nové náklady
  na el. energí

  2426 €

  Klientovi sme
  ušetřili

  4549 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení
 • nahlad referencie

  Rekonstrukce osvětlení INA Slovakia a.s.

  7/2015

  Poptávka klienta

  Poptávka investora INA Slovakia a.s. na snížení energetické náročnosti a životnosti osvětlovací soustavy ve výrobní hale.  Zvýšení intenzity osvětlení.

  Stav : 52 ks - 450 W výbojkových svítidel 

  Spotřeba : 24 kW/hod (doba svícení 5200 hod./rok)=124800 kW/rok

  Intenzita starého osvětlení : 320 Lux.

   

  Naše řešení

  Výpočet a návrh nové osvětlovací soustavy.

  Výměna výbojkových svítidel za LED svítidla

  Navržena LED svítidla: LM200W 

  Spotřeba 10,40 kW/hod  = 54080 kW/rok

  Intenzita osvětlení : 450 Lux

  Výsledek rekonstrukce

  Energetická úspora 57% - 70 720kW za rok, zvýšení intenzity osvětlení o 29%

  Návratnost investice 12měsíců

   

  Původní náklady
  na el. energí

  37440 Eur / rok €

  Nové náklady
  na el. energí

  16224 Eur /rok €

  Klientovi sme
  ušetřili

  21216 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení
 • nahlad referencie

  Projekt solárního LED osvětlení

  3/2014

  Poptávka klienta

  Požadavek investora na návrh a realizaci  solárního LED osvětlení, přírodního anfiteátru Bratislava Rača

  Naše řešení

  Návrh : Solární set BTC25W  -15ks

  Baterie 3V/120Ah LiFePO4 Životnost 10 let
  Solární LED svitidlo CREE LED 24W
  Nastavení osvětlení Pracovní doba 4 + 4 hod. 4 hod-100%, 4hod
  50%. Svítidlo má nadproudovou ochranu proti
  zatížení a po vybití baterie. vzdálenost
  svítidel 17m
  Model BTC-25W
  Solárny panel Polykrištaklický 80W životnost 25 let

   

  Původní náklady
  na el. energí

  2778 Eur/rok €

  Nové náklady
  na el. energí

  0 Eur €

  Klientovi sme
  ušetřili

  2778 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení
 • nahlad referencie

  Rekonstrukce osvětlení BesHapetech

  5/2016

  Poptávka klienta

  Poptávka investora na snížení energetické náročnosti a životnosti osvětlovací soustavy ve výrobní hale.  Zvýšení intenzity osvětlení.

  Stav : 60 ks - 450 W výbojkových svítidel 

  Spotřeba : 27,30 kW/hod (svícení 4356 hod./rok)=118919 kW/rok

  Intenzita osvětlení : 370 Lux.

   

  Naše řešení

  Výpočet a návrh nové osvětlovací soustavy.

  Výměna výbojkových svítidel za LED svítidla automatizace osvětlení ZigBee ovládání

  Navržena LED svítidla: DGW200W ZigBe

  Spotřeba 10,30 kW/hod  = 44866  kW/rok

  Intenzita osvětlení : 450 Lux

  Dosažena úspora za rok 18513 Eur

  Návratnost investice 14 měsíců

  Energetická úspora 62%, zvýšení intenzity osvětlení o 21%

   

  Původní náklady
  na el. energí

  29729 Eur / rok €

  Nové náklady
  na el. energí

  11216 Eur /rok €

  Klientovi sme
  ušetřili

  18513 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení
 • nahlad referencie

  Projekt LED osvětlení – automatické řízení osvětlení

  9/2019

  Poptávka klienta

  Požadavek investora na návrh a realizaci automatizovaného LED osvětlení, monitoringu a ovládání v nové výrobní hale a skladových prostorech na přednastavenou hodnotu intenzity osvětlení 500 lux. Navžené LED svítidla LX200W-120°-5000K-Meanwell DALI/CREE - 75 ks

  Naše řešení

  Výpočty osvětlení a výběr nejvhodnější varianty LED osvětlovací soustavy přizpůsobeny požadavkům investora. 
  Návrh automatizace LED osvětlení pro zvýšení úspory energie, monitorování a regulace osvětlovací  soustavy  online PC, mobil.

  Automatická regulace LED osvětlení DALI protokolem na přednastavenou hodnotu 500 Lux. Přes den výkon soustavy cca 40% v noci 80%.
  Při podílu denního osvětlení se automaticky sníží podíl umělého osvětlení na přednastavenou hodnotu 500 Lux.

  Ve srovnání s výbojkovým osvětlením, navržený systém osvětlení představuje 80% úspor . Návratnost investice proti novým výbojkovým svítidlům představuje 7 měsíců. 

  Původní náklady
  na el. energí

  53625 €

  Nové náklady
  na el. energí

  10725 €

  Klientovi sme
  ušetřili

  42900 €
  Mám rovnaký nebo podobný problém Chci řešení

Co o nás řekli klienti

  Nebyly nalezeny žádné hodnocení

Neváhejte nám napsat
nebo zavolat

+420 773 561 728
Neváhejte nám napsat správu