Archív kategorií: Nezaradené

Světelná účinnost LED svítidel

Světelná účinnost LED svítidel , značka K, bezrozměrné číslo je poměr světelného toku vyjádřeného v Lm k příslušnému zářivému toku ve W .
Světelná účinnost indikuje efektivitu, se kterou je spotřebována elektrická energie přeměňována na světlo. Tato účinnost je udávána v lm / W nebo v lumenech na Watt.
Světelná účinnost LED svítidla je určujícím faktorem pro efektivitu osvětlení v závislosti na spotřebované energií to znamená čím je vyšší světelná účinnost svítidla (Lm) na jeden W spotřebované energie (Lm / W) tím je osvětlení efektivnější při nižší spotřebě energie.

Pozor! Mnohý si zaměňují světelnou účinnost ze světelním tokem (lm/W) , svítivostí, nebo měrným světelním výkonnem to není totéž. Například světelní tok v technických parametrech svítidla může být uváden 130Lm/W ale světelná účinnsto svítidla může být třeba jenom 100Lm/W.

Světelná účinnost zdroje

Intenzita osvětlení

Světelný zdroj

LED – světelná dioda

Co je důležité při výběru LED svítidla?

Každé LED svítidlo má specifickou vyzařovací charakteristiku a světelnou účinnost v závislosti na použitém typu čipu, předřadníku, konstrukce svítidla a distribučních vlastností světla paraboly, reflektoru, případně optiky svítidla. Všechny tyto aspekty ovlivňují vyzařovací charakteristiku svítidla co se promítá do celkové světelné účinnosti lampy, celkové intenzitě osvětlení a energetické náročnosti.
I při požití svítidel se stejným příkonem a stejným vyzařovacím úhlem může mít svítidlo velký rozdíl ve světelné účinnosti.
Z toho důvodu výběr svítidel bez světelně technického projektu je dost problematické a vůbec nemusí být dosaženo předpokládané parametry osvětlení.
V praxi to znamená, že na nasvícení stejné plochy na požadovanou úroveň při použití svítidel nižší světelnou účinností pro dosažení požadovaného osvětlení – buď se nedosáhne požadovaná úroveň osvětlení, nebo bude třeba více svítidel co v konečném důsledku prodražuje investici a prodlužuje její návratnost.

Rozhodující vliv na kvalitu, životnost, nízkou degradaci jasu a světelnou účinnost LED svítidla má:

 

  • značka a parametry integrovaných čipů
  • značka a parametry použitého napájecího zdroje
  • konstrukce lampy s dobrým teplotním managementem
  • optika lampy, případně distribuční vlastnosti světla použité paraboly (stínítka)

 

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost?

Proč věnovat problematice osvětlení pozornost? Osvětlení je důležitý prvek pracovního prostředí, který ovlivňuje kvalitu, efektivitu, ale i bezpečnost práce. Přestože za poslední desetiletí prošel vývoj svítidel a světelných zdrojůvýraznými změnami, i v současnosti se najdou budovy s technicky zastaralými svítidly. Jejich opravy a provoz často stojí majitele více než koupě nových zařízení.

Světelný zdroj LED technologie

V současné době se jedná se o nejefektivnější konvenčně používaný světelný zdroj. LED má také výhodu, že emitované světlo vyzařuje jedním směrem. Se směrovostí vyzařovaného světla se dá pracovat pomocí optických prvků svítidla. Protože se LED dioda při průchodu proudu přes P/N přechod zahřívá, je potřebné ji ochlazovat. K ochlazování čipů slouží ve většině případu pasivní chladiče. Nedostatečné chlazení, nebo špatná konstrukce svítidla velmi negativně ovlivňuje jednak životnost diody a také má přímý vliv na degradaci jasu. Proto kvalitní konstrukce svítidla s dobrým odvodem tepla představuje velice důležitou součást svítidla. S opravdu dobrou konstrukcí svítidla s dobře navrženým chladičem se podstatně zvyšuje životnost svítidla. Proto v našich svítidlech používáme jenom kvalitně navrženou konstrukci svítidel při využití kvalitních polotovarů a značkové komponenty, jakými jsou PHILIPS, CREE, OSRAM, BRIDGELUX, MEANWELL.

Testovací príspevok blogu 1

Čo je to Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Prečo ho používame?

Je dávno známe, že ak je zrozumiteľný obsah stránky, na ktorej rozloženie sa čitateľ díva, jeho pozornosť je rozptýlená. Dôvodom použitia Lorem Ipsum je fakt, že má viacmenej normálne rozloženie písmen, takže oproti použitiu ‚Sem príde text, sem príde text‘ sa obsah vypĺňanej oblasti na stránke viac podobá na skutočný text. Mnohé balíky publikačného softvéru a editorov webových stránok už používajú Lorem Ipsum ako predvolený výplňový text a keď dáte na internete vyhľadávať ‚lorem ipsum‘, objavíte mnoho webových stránok v rannom štádiu ich vzniku. V minulých rokoch sa objavilo mnoho verzií tohto textu, niekedy náhodou, niekedy úmyselne (pridaný humor a podobne).

 

Odkiaľ pochádza?

Napriek všeobecnému presvedčeniu nie je Lorem Ipsum len náhodný text. Jeho korene sú v časti klasickej latinskej literatúry z roku 45 pred n.l., takže má viac ako 2000 rokov. Richard McClintock, profesor latinčiny na Hampden-Sydney College vo Virgínii, hľadal jedno z menej určitých latinských slov, consectetur, z pasáže Lorem Ipsum, a ako vyhľadával výskyt tohto slova v klasickej literatúre, objavil jeho nepochybný zdroj. Lorem Ipsum pochádza z odsekov 1.10.32 a 1.10.33 Cicerovho diela „De finibus bonorum et malorum“ (O najvyššom dobre a zle), napísaného v roku 45 pred n.l. Táto kniha je pojednaním o teórii etiky, a bola veľmi populárna v renesancii. Prvý riadok Lorem Ipsum, „Lorem ipsum dolor sit amet..“, je z riadku v odseku 1.10.32.