nahlad referencie

Rekonstrukce osvětlení BesHapetech

5/2016

Problém klienta

Poptávka investora na snížení energetické náročnosti a životnosti osvětlovací soustavy ve výrobní hale.  Zvýšení intenzity osvětlení.

Stav : 60 ks - 450 W výbojkových svítidel 

Spotřeba : 27,30 kW/hod (svícení 4356 hod./rok)=118919 kW/rok

Intenzita osvětlení : 370 Lux.

 

Náš návrh

Výpočet a návrh nové osvětlovací soustavy.

Výměna výbojkových svítidel za LED svítidla automatizace osvětlení ZigBee ovládání

Navržena LED svítidla: DGW200W ZigBe

Spotřeba 10,30 kW/hod  = 44866  kW/rok

Intenzita osvětlení : 450 Lux

Dosažena úspora za rok 18513 Eur

Návratnost investice 14 měsíců

Energetická úspora 62%, zvýšení intenzity osvětlení o 21%

 

Klient předtím platil
za el. energií

29729 Eur / rok €

Klient platí nyní
za el. energiu

11216 Eur /rok €

Klientovi sme
ušetřili

18513 €
Mám rovnaký problém Chci řešení